Ipogeo Group
           dr Sebastian Bogus  
 
Doktor nauk ekonomicznych,   Makler Papierów Wartościowych licencja nr 1849, Broker Ubezpieczeniowy,  Certyfikowany Doradca Finansowy - certyfikat europejskiej federacji doradców EFG® -  European Financial Guide, oraz  posiadacz certyfikatu  nr 1 w Polsce europejskiej federacji doradców finansowych EFC® - European Financial Consultant.  Certyfikowany  Doradca Rynku Alternatywnego - posiada licencję nr 1 nadaną przez Giełdę Papierów Wartosciowych w Warszawie .  W latach  2005 roku do 2011  -   Biegły Sądowy  w zakresie wyceny papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, doradztwa finansowego i analizy finansowej, oceny ryzyka inwestycyjnego i ubezpieczeniowego. Wykładowca akademicki. Zasiadał w kilkunastu radach nadzorczych spółek kapitałowych oraz piastował funkcje w zarządach spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych. 
                                         
       lek.med. Dorota Bogus
                                        Broker Ubezpieczeniowy,
                                        Lekarz medycyny: Specjalista Chorób Wewnętrznych oraz 
Onkologii Klinicznej      mgr prawa Tomasz Ratajczak - Dyrektor Oddziału w Opolu 
                                                                       
Broker Ubezpieczeniowy, Prawnik
     mgr  inż. Anna Suwara - Kierownik Departamentu Ubezpieczeń Finansowych i Ryzyk budowlano-montażowych
                                                        Broker Ubezpieczeniowy        mgr prawa Małgorzata Szpiech - Specjalistka Ubezpieczeń Komunikacyjnych, 
                                                                             Prawnik

        mgr Monika Kała - Specjalistka Ubezpieczeń Indywidualnych
Copyright: IPOGEO