Ipogeo Group

Posiadane referencje


Gminy i Jednostki Samorządowe

Szpitale publiczne, Prywatne ośrodki zdrowia , Kliniki i NZOZy
Miejskie i Powiatowe Zarządy Dróg
Spółki budowlane, w tym przemysłu ogólnego, drogowe i sanitarne
Firmy transportowe i spedycyjne
Uczelnie wyższe i zespoły szkół
Spółdzielnie mieszkaniowe i tbs-y
Przedsiębiorstwa wodociągowe i oczyszczalnie ścieków
Obiekty sportowe
Firmy produkcyjne i usługowe
Chronimy Twoją Firmę
jak własne dzieckoJEDYNI NA RYNKU BROKERSKIM  POSIADAMY AUTORSKIE OPROGRAMOWANIE 
DO OCENY WIARYGODNOŚCI TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH 
W OPARCIU O MATEMATYCZNE , WIELOKRYTERIALNE METODY ANALIZY RYZYKA
Copyright: IPOGEO