Jurajski Dom Brokerski

Z nami możesz więcej

Referencje

Prowadzimy bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie czynności brokerskich, jak i doradczych. Zaufało nam już kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych reprezentujących różne branże:

  • Gminy i Jednostki Samorządowe
  • Szpitale publiczne, Prywatne ośrodki zdrowia , Kliniki i NZOZy
  • Miejskie i Powiatowe Zarządy Dróg
  • Spółki budowlane, w tym przemysłu ogólnego, drogowe i sanitarne
  • Firmy transportowe i spedycyjne
  • Uczelnie wyższe i zespoły szkół
  • Spółdzielnie mieszkaniowe i tbs-y
  • Przedsiębiorstwa wodociągowe i oczyszczalnie ścieków
  • Obiekty sportowe
  • Firmy produkcyjne i usługowe

Pracownicy Jurajskiego Domu Brokerskiego brali udział przy realizacji kilkudziesięciu projektów zakończonych sukcesem, jakim było pozyskanie kapitału własnego lub dłużnego przez spółki, zarówno niepubliczne, jak i te notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wartość transakcji opiewała od kilkudziesięciu tysięcy złotych do kilkuset milionów złotych.