Jurajski Dom Brokerski

Z nami możesz więcej

O nas

Jurajski Dom Brokerski prowadzi działalność brokerską i doradczą nieprzerwanie od 1998 roku. Prowadzimy bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie czynności brokerskich, jak i doradczych. Zaufało nam już kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych reprezentujących różne branże.

Zespół pracowników i współpracowników Jurajskiego Domu Brokerskiego brał udział przy realizacji kilkudziesięciu projektów, zakończonych sukcesem jakim było uplasowanie wielomilionowego ryzyka czy też pozyskanie kapitału własnego lub dłużnego przez spółki, zarówno niepubliczne, jak i te notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Zespołem specjalistów pracujących i współpracujących z JURAJSKIM DOMEM BROKERSKIM zarządza:

dr SEBASTIAN BOGUS
Prezes Zarządu

Doktor nauk ekonomicznych,   Makler Papierów Wartościowych licencja nr 1849, Broker Ubezpieczeniowy,  Certyfikowany Doradca Finansowy - certyfikat europejskiej federacji doradców EFG® -  European Financial Guide, oraz posiadacz certyfikatu nr 1 w Polsce europejskiej federacji doradców finansowych EFC® - European Financial Consultant.  Certyfikowany  Doradca Rynku Alternatywnego - posiada licencję nr 1 nadaną przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.  W latach  2005 roku do 2011 - Biegły Sądowy  w zakresie wyceny papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, doradztwa finansowego i analizy finansowej, oceny ryzyka inwestycyjnego i ubezpieczeniowego. Wykładowca akademicki. Zasiadał w kilkunastu radach nadzorczych spółek kapitałowych oraz piastował funkcje w zarządach spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych. 


Nazwa (firma): JURAJSKI DOM BROKERSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kraj: Polska
Siedziba: Aleksandria
Numer KRS: 0000401371
Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy
REGON: 242779852
NIP: 573-283-94-43
zezwolenie KNF 2056/14
Poczta e-mail: kancelaria@jdbsa.pl ; office@ipogeo.eu
Prezes Zarządu dr Sebastian Bogus
Wiceprezes Zarządu lek. Dorota Bogus