Ipogeo GroupPoszukujemy pracowników spełniających ustawowe wymogi do prowadzenia czynności brokerskich  , pragnących zaangażować się w tworzeniu nowej fili Jurajskiego Domu Brokerskiego  na terenie Łodzi .  Zainteresowanych prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny na adres: kancelaria@jdbsa.pl


Poszukujemy dwóch pracowników spełniających ustawowe wymogi do prowadzenia czynności brokerskich , pragnących zaangażować się w tworzeniu nowego oddziału na terenie miasta stołecznego Warszawy. Zainteresowanych prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej CV , aktualne zdjęcie oraz list motywacyjny na adres: kancelaria@jdbsa.pl


Poszukujemy pracowników spełniających ustawowe wymogi do prowadzenia czynności brokerskich , pragnących zaangażować się w tworzeniu nowego oddziału na terenie aglomeracji Katowickiej. Zainteresowanych prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej CV z aktualnym zdjęciem kandydata oraz list motywacyjny na adres: kancelaria@jdbsa.pl


Copyright: IPOGEO