Jurajski Dom Brokerski

Z nami możesz więcej

Jurajski Dom
Brokerski

Jurajski Dom Brokerski świadczy usługi brokerskie oraz analityczne i konsultingowe w zakresie ubezpieczeń i ryzyka finansowego, w szczególności w oszarach ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych, finansowych oraz pracowniczych. Usługi świadczone przez nas, polegają między innymi na opracowaniu, przygotowaniu i tworzeniu programów ubezpieczeniowych w oparciu o oferty towarzystw ubezpieczeniowych.

Sprawdzone
rozwiązania

Jurajski Dom Brokerski opracowuje i realizuje rozwiązania umożliwiające osiągnięcie sprecyzowanych celów ekonomicznych poprzez kreowanie instrumentów prawno-finansowo-ubezpieczeniowych, związanych z działalnością naszych klientów.

Nowoczesna
analiza

Jedyni na rynku brokerskim posiadamy autorskie oprogramowanie do oceny wiarygodności towarzystw ubezpieczeniowych w oparciu o matematyczne, wielokryterialne metody analizy ryzyka.